THÔNG TIN TÀI SẢN
 • Mã khách hàng
  KH00000321
 • Thông tin cơ bản về TSBĐ
  Bất động sản: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại TP Hồ Chí Minh, diện tích 81,5 m2 đất ở.
GIÁ TRỊ TÀI SẢN
THÔNG TIN ĐẤT Ở
 • Diện tích đất
  82 m2
 • Mục đích sử dụng đất
  Đất ở riêng lẻ
 • Thời hạn sử dụng
  không thời hạn
KHU VỰC
 • Khu vực
  Củ Chi
KHU VỰC
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Số điện thoại
  0926569988
 • Email
  lienhe@sangiaodichno.com
KHU VỰC
 • Khu vực
  Củ Chi
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Số điện thoại
  0926569988
 • Email
  lienhe@sangiaodichno.com