BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

CƠ BẢN

MIỄN PHÍ

 • Đọc Tin: CƠ BẢN
 • Thời Gian Sử Dụng: Không Giới Hạn
 • Kênh Tư Vấn: Không
 • Chuyên Gia Hỗ Trợ: Không
 • Tài khoản Quản Lý Chuyên Nghiệp: Không

GOLD

999,000 đ

 • Đọc Tin: Pháp lý
 • Thời Gian Sử Dụng: 365 ngày
 • Kênh Tư Vấn: Zalo, Email
 • Chuyên Gia Hỗ Trợ:
 • Tài Khoản Quản Lý Chuyên Nghiệp

VIP

1,999,000 đ

 • Đọc Tin: Pháp lý, Đầu tư
 • Thời Gian Sử Dụng: 365 ngày
 • Kênh Tư Vấn: Zalo, Email, Gọi trực tiếp
 • Chuyên Gia Hỗ Trợ:
 • Tài Khoản Quản Lý Chuyên Nghiệp

Đăng ký ngay hôm nay

Dịch vụ chuyên nghiệp

SỐ HOÁ DỮ LIỆU KHOẢN NỢ

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu
 • Phân loại danh mục tài sản
 • Thẩm định đánh giá sơ bộ
 • Lập báo cáo tiền khả thi FS

TƯ VẤN KHOẢN NỢ TSBĐ

 • Hồ sơ thủ tục pháp lý
 • Thẩm định khoản nợ tài sản
 • Phương thức mua bán xử lý
 • Phân tích đánh giá rủi ro

MÔI GIỚI MUA BÁN GIAO DỊCH

 • Hoàn thiện hợp đồng mua bán
 • Đàm phán thống nhất mua bán
 • Hỗ trợ hoàn tất thủ tục
 • Kết nối đầu tư cấp vốn

726,591,538,105

TỔNG NỢ LÃI

1,797,113,451,127

TỔNG ĐỊNH GIÁ LÚC VAY

165

TỔNG SỐ LƯỢNG TIN

114​

TỔNG SỐ TÀI SẢN