Môi giới mua nợ xấu
Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

1. Thông tin dịch vụ:

Môi giới mua nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu: là dịch vụ làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu giữa khách hàng với bên bán; và được hưởng phí dịch vụ môi giới theo thỏa thuận, không bao gồm hoạt động bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Tư vấn khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
Tư vấn khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

2. Quyền lợi khi tham gia dịch vụ:

– Được cung cấp tài khoản để truy cập Website của Sàn giao dịch nợ với cấp độ thông tin đối với khách hàng là thành viên;

– Được cung cấp dịch vụ môi giới chuyên nghiệp, chất lượng cho hoạt động mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện các giao dịch nợ xấu.

– Được Sàn giao dịch nợ cung cấp các thông tin về giao dịch mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu;

– Được hưởng các chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng do Sàn giao dịch nợ quy định tại từng thời kỳ.

3. Hồ sơ khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu (nếu có):

+ Hồ sơ pháp lý của chủ nợ (Giấy ĐKKD, CMND/CCCD/Hộ chiếu…).

+ Hồ sơ pháp lý, tài chính của khách hàng vay

+ Hồ sơ cấp tín dụng, xử lý nợ

+ Hồ sơ tài sản bảo đảm của KNX

+ Văn bản đề xuất về giá bán KNX; (nếu có)

+ Hợp đồng mua bán nợ; (nếu có)

+ Các tài liệu liên quan khác.

Tư vấn khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
Tư vấn khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

4. Quy trình thực hiện

Bước 1: Liên hệ với SGDN, đăng ký thông tin về nhu cầu môi giới mua khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu với SGDN (thông qua Sàn giao dịch/Hotline/Website của SGDN). Hoàn thiện, cung cấp hồ sơ khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu theo quy định và hướng dẫn của SGDN.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận được hồ sơ môi giới mua khoản nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu; SGDN thực hiện thẩm định hồ sơ và thực hiện thông báo kết quả tới Quý khách hàng trong thời gian theo quy định.

Bước 3: Ký kết các Hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục khác

Bước 4: Cung cấp hồ sơ, thông tin của khoản nợ xấu, TSBĐ cho bên khách hàng mua khoản nợ xấu, TSBĐ và hỗ trợ các bên để thúc đẩy giao dịch mua bán nợ thành công.

Bước 5: Thực hiện đàm phán, thu xếp với các bên để thống nhất giao dịch mua bán, tổ chức việc đặt cọc trong trường hợp các bên thống nhất mua bán.

Bước 6: Phối hợp, hỗ trợ các bên bàn giao, tiếp nhận khoản nợ xấu, TSBĐ, hỗ trợ các bên hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.